Оптимизация на работата на прахов ръкавен филтър 4QDV41AF001 (производител „Ecochimica system S.r.i.”, model AMIX100000HEL-B) – доставка и монтаж на пневматични ударни вибратори с управление в завод МБТ местност Садината.

Пазарно проучване