Предоставяне на пълни, адекватни и съобразени с изискванията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ услуги, свързани със сертифициране на система за управление на качеството, внедряване на специфичните изисквания за нейното прилагане при производството на твърди възстановени горива съгласно стандарт ISO 15358:2011, ресертификация на системата за управление на здравето и безопасността при работа и преминаване от стандарт BS OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018, ресертификация и надзорни одити на системата за управление на околната среда според изискванията на ISO 14001:2015 и на системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015.

Пазарно проучване