Във връзка с процеса на експлоатация и поддръжка на електрическите съоръжения на площадка „Хан Богров” и площадка „Садината” се налага закупуването на кабели, проводници и кабелни аксесоари, необходими за свързване на контролно-измервателни и командни уреди и апарати, за опроводяване на електроапаратура, за изграждане на електрически и осветителни инсталации, за захранване на електрически табла, за направа на удължители за подвижни електроуреди, апарати и др.

Пазарно проучване

Приложение №1