Избор на застрахователен брокер за предоставяне на застрахователни и консултантски услуги при изготвяне на обществени поръчки за избор на застраховател за нуждите на оп спто с цел:

  • Професионално планиране и администриране на застраховките на предприятието;
  • Оценка на обективните застрахователни рискове, които да бъдат покрити;
  • Професионално изработване на критерии за избор на застрахователни компании при провеждане на процедури по ЗОП, с оглед защита интересите на ОП СПТО.

Пазарно проучване – брокер