Закупуване и доставка на моторни косачки, (тримери за трева и косящ трактор) за нуждите на Депо за неопасни отпадъци „Садината“ и МБТ към ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ гр. София

 

Download – ПАЗАРНО-ПРОУЧВАНЕ-2