Закупуване и доставка на машина за пътна маркировка за нуждите на Депо за неопасни отпадъци „Садината“ и МБТ към ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ гр. София

Download – ПАЗАРНО-ПРОУЧВАНЕ