Във връзка с процеса на експлоатация и поддръжка на електрическите съоръжения на площадка ИБТ „Хан Богров” и площадка ДНО „Садината” се налага да се закупуват кабели необходими за свързване на контролно-измервателни и командни уреди и апарати, за опроводяване на електроапаратура, за изграждане на електрически и осветителни инсталации, за захранване на електрически табла, за направа на удължители за подвижни електроуреди, апарати и др

Download – Пазарно проучване кабели