Ежемесечно абонаментно и сервизно поддържане на съоръжения с повишена опасност на територията на ИБТ „Хан Богров” – ОП СПТО, съгласно  изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

 

Пазарно проучване съоръжения