Избор на фирма за доставка на хидравличен помпен агрегат 22KW и филтърни елементи за балопреса производство на EUROPRESS тип „Kanalballenpresse EP 60 V4” за  нуждите на  ОП „СПТО”.

 

Пазарно проучване-балопреса