Обособена позиция №1 – Доставка на преносим Рефлектометър (Time Domain Reflectometer) – 1 брой;

Обособена позиция №2 – Доставка на цифров True RMS мултимер – 1 брой и 2 броя комбинирани измервателни уреди (тестер на изолационно съпротивление/ мултимер);

Обособена позиция №3 – Доставка на цифрови True RMS амперклещи – 2 броя;

Обособена позиция №4 – Доставка на специализиран прибор(машина) за заваряване (сплайсване) на оптични влакна и комплект с инструменти за подготвяне на оптичните влакна за сплайсване – 1 брой;

Обособена позиция № 5 – Доставка на преносим цифров осцилоскоп – 1 брой;

Обособена позиция № 6 – Доставка на термо-хигро-анемометър – 1 брой.

Пазарно проучване

Образец на оферта