Предмет на пазарното проучване е „Доставка на препарат за намаляване на концентрацията на органични замърсители в резервоарите за  дъждовни и дренажни води в ОП СПТО – ИБТ „Хан Богров“

 

Пазарно проучване-препарат