Доставка на преместваем контейнер – кабина с размери 240x600x240 см., предназначен за складова база и 1 (един) бр. кабина с размери 150x150x240 см.  с предназначение за охранителна кабина

Пазарно проучване