Избор на изпълнител за доставка на полимерни пликове за компост и торби за еднократна употреба за нуждите на ИБТ „Хан Богров“.

Пазарно проучване