Доставка и гаранционно обслужване за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца или 2000 /две хиляди/ моточаса на платформен електрокар – 1 /един/ бр., отговарящ на техническите изисквания, посочени в пазарното проучване.

 

Пазарно проучване – електрокар