Избор на фирма за доставка на доставка на 4 (четири) бр. преместваеми контейнера – кабини с размери в план 2,4 м.л. х 2,4 м.л., предназначени за складови бази и 1 (един) бр. кабина с размери 1,5 м.л. х 1,5 м.л. с предназначение за охранителна кабина. Кабините са за нуждите на оперативните смени в Завода за МБТ на площадка „Садината“.

 

Пазарно проучване-контейнери