Доставка на два броя лекотоварни автомобили тип VAN за обслужване на производствения процес на ОП СПТО по две обособени позиции

Пазарно проучване