Избор на фирма за доставка на груб инертен материал – трошен камък, фракция 63 ÷ 150, предназначен за запълване на габиони (сметищни газови кладенци) на територията на депо „Садината“.

 

 

Download – Пазарно-проучване трошен камък