Предмет на този документ са изискванията по отношение на „Доставка на глицерол за нуждите на ОП „СПТО“ – Станция за регенериране на отпадъчни води /СРОВ/ „МБТ“  и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ „Садината“.

 

Пазарно-глицерол