Избор на фирма за доставка на армираща система от хексагонална двойно усукана поцинкована телена мрежа с вплетена арматура №10 през 150 мм, като материал за изработка на съоръжения на територията на площадка „Садината“

Пазарно проучване