С настоящото възлагане се цели осигуряване на изпълнител, който да достави и монтира „въздушни завеси“, за поставяне на отворите на описаните по- долу помещения за осигуряване на въздушна бариера между двете зони, с цел запазване на параметрите на температурата в помещенията, подобряване на енергийната ефективност на сградите и поддържане на необходимите температурни параметри през лятно-зимният период, а именно 19-22 °C

Пазарно проучване

Оферта-образец