Избор на фирма за „Доставка, монтаж и пускане в действие на индуктивни сензори за наличие на автомобил в ролетни врати на Завод за МБТ, ОП СПТО.

 

Пазарно-проучване-модернизация врати