Избор на Изпълнител за доставка, гаранционен и извънгаранционен ремонт на радиокомуникационна техника за обезпечавене на надеждна връзка за комуникация при работата на работниците и служителите в ОП СПТО.

 

Пазарно проучване