В сграда за производство на RDF гориво е  разположена система от въздуховоди за изсмукване на прашен въздух и транспортирането му към пречиствателните съоръжения – ръкавни филтри. Гаранционни срок на изградените от Актор Хелектор ДЗЗД въздуховоди е изтекъл.

Системата за пренасяне на замърсения въздух в сграда за производство на РДФ гориво се състои от две обособени части:

Зона I – Въздуховодите отвеждат въздуха към ръкавен филтър разположен между сграда за производство на РДФ гориво и приемна сграда;

Зона II – Въздуховодите отвеждат въздуха към ръкавен филтър разположен между сграда за производство на РДФ гориво и сграда за биосушене.

 

Пазарно проучване

Оферта- Образец