Избор на изпълнител на услуга с предметДоставка и монтаж на катализатор за допълнително пречистване на отпадъчни газове, генерирани в резултат на работата на комбиниран топлинен и енергиен агрегат (КТЕА) за оползотворяване на биогаз, за нуждите на ИБТ „Хан Богров“.

Пазарно проучване

Технически данни