Обект на пазарното проучване е избор на изпълнител за Абонаментно Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения, намиращи се на територията на завод за МБТ, съгласно изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (обн., ДВ бр.73/ 17.09.2010г., в сила от 18.10.2010г.).

 

Пазарно проучване-повдигателни съоръжения