Предмет на този документ са изискванията по отношение закупуването и доставката на препарат за елиминиране на фосфор за нуждите на ОП „СПТО“ – ПСОВ „Садината“.

 

Download – Пазарно-проучване