Избор на фирма за закупуване и доставка на специализирани машини за почистване на площите и съоръженията в Завод МБТ за нуждите на ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

 

Download – Пазарно – почистващи машини