Избор на фирма за закупуване и доставка на офис -техника и консумативи за нуждите на ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

 

Download – ПАЗАРНО-ПРОУЧВАНЕ-ОФИС-ТЕХНИКА-1