Сключване на „Рамков договор”за закупуване на необходими консумативи и метални изделия за нуждите на ОП „СПТО”.

 

Download – Пазарно проучване – метални изделия и консумативи