Избор на изпълнител за дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни и рекламни материали за нуждите на ОП СПТО на български и английски език по дизайн, предложен от изпълнителя и съгласуван с възложителя

 

Пазарно проучване