Избор на фирма за организиране и изпълнение на дейностите за извършване на годишна метрологична проверка на автовезните в ИБТ „Хан Богров“

 

Download – Пазарно проучване – Годишна метрологична проверка