„Извършване на абонаментно поддържане и сервиз на ел. съоръжения 20 kV, намиращи се на територията на ДНО „Садината“ и ИБТ „Хан Богров“ към ОП „СПТО“

 

 

Download – ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – СЕРВИЗ