Aбонаментно обслужване и специализиран технически сервиз на ел. съоръжения 20 кV, намиращи се на територията на ОП „СПТО“

 

 

 

Пазарно проучване за сервиз на съоръжения 20 kV