Към момента в завода за механично-биологично третиране на отпадъците на София се преработват 90 на сто от отпадъците на столичани и се приемат около 1000 тона отпадъци на ден. Очакваме от 1 април в завода да се преработват 100 процента от битовите отпадъци в града. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на резултатите от работата на инсталацията през първите шест месеца в присъствието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, заместник-кметът на София с ресор екология Мария Бояджийска, директорът на общинското предприятие за ТБО Николай Савов.
Нашата инсталация не отстъпва на европейските, наоколо не се усеща неприятна миризма, каза Йорданка Фандъкова.
Избраната технология дава възможност отпадъците да се получават ресурси.
Досега са сепарирани 510 т черни метали, 76 т. хартия, 28 т. цветни метали,
28 т пластмаси, 102 т. найлон и 833 т стъкло, които се продават и от тях се произвеждат различни продукти. От компостиращите инсталациите са произведени
7300 т. високо качествен компост и 1750 мWh eлектро енергия. По този начин се пестят природни ресурси и се полагат грижи за околната среда, добави също Фандъкова.
Със завода за преработка на отпадъците София разполага със съвременни екологични технологии, които ни позволяват да се рециклират 50% от отпадъците и да се произвежда електричество, компост и ресурси от отпадъците.
Инсталацията за механично-биологично третиране на отпадъците с производство на RDF гориво бе финансирана по ОП „Околна среда“ 2007-2013.
В момента съвместно с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка подготвяме инсталацията за оползотворяването на РДФ-горивото. По думите на кмета Фандъкова тя ще намали наполовина вредните емисии от „Топлофикация София“.
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василена посочи, че инсталацията ще отговаря на всички екологични стандарти, а с реализирането й се намалява с 10% използването на природен газ от „Топлофикация“. Новата инсталация ще разполага с 4-степенни системи за пречистване.

Източник : http://www.sofia.bg – Столична община