Ръководството на ОП СПТО инвестира в обучението и образованието на своя персонал, защото е убеден, че в съвременната икономика на знанието, персоналът е онзи, който осигурява конкурентоспособността на пазара на отделните фирми/заводи .

СПТО осигурява непрекъснато обучение на своите служители и работници на различни теми, пряко свързани с конкретната специфика на работата на всеки служител/работник. Една част от обученията се водят от служители на предприятието – например обучения по електробезопасност, инструктажи за безопасност и здраве при работа, обучения за въвеждане в длъжност на новоназначени работници и служители.

Друга част от обученията са външни семинари и обучения, за провеждането на които СПТО разчита на доказали се външни лектори – практици в съответната тематика. Темите са най-различни – счетоводни, правни, управление на качеството, работа с различнен компютърен софтуер, придобиване и потвърждаване на правоспособност за управление на пътно-строителни машини, мотокари, електрокари, кранове и др.

През есента на 2016 г. СПТО започна обучение на около 50 души с незавършено средно образование, като затова ръководството отделя една част от работното време за учебни цели, а другата част е за сметка на личното време на обучаващия се работник – Директорът и управленският персонал на СПТО е декларирал своята социална загриженост и политика за интегриране и вярва, че вложеното време ще се възвърне в системност и по-добри резултати в работата.