Обсъжда се членството на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ в Европейската Биогаз Асоциация. Това стана ясно по време на редовното заседание на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори в Столичния общински съвет. Седалището на Асоциацията е Брюксел, а членове са производители и предприятия, третиращи и получаващи биогаз от отпадъци, които произвеждат енергия или биогориво. Предприятието би се възползвало от посещения на конференции и семинари, на които би могло да се извърши обмяна на опит между експертите, да се обсъдят различни организационни въпроси или такива относно експлоатацията на самите съоръжения. Припомня се, че Столична община вече изгради две такива инсталации и заяви, че в тази връзка чрез членството в асоциацията експертите и представителите на Столична община биха имали възможност за участие в различни конференции, уърк шопове и семинари, които се организират от Европейската Биогаз Асоциация. За представител се предлага директорът на общинското предприятие.