По инициатива на Столичния инспекторат в крайградските райони на София вече има 7 специално обособени места за изхвърляне на зелени отпадъци (листа, клони, трева, храсти и др.). Последните 2 ограждения бяха направени в район „Кремиковци“. Намират се в кв. „Челопечене“ на ул.“Гилица“ и в с. Яна на ул.“Св. Анна“. Само за един месец хората там са събрали над 20 тона зелени отпадъци, вследствие почистване на дворове и градини.
Зелените биоотпадъци се събират разделно от битовия отпадък и се транспортират до Инсталацията „Хан Богров“, където от тях се произвежда компост. С получения компост се наторяват паркове и градини в София. Така зелените отпадъци се оползотворяват, като отново се връщат в природата.

Другите такива ограждания се намират в следните райони:
– район „Витоша“ – кв. „Бояна“, ул. „Беловодски път“, старото обръщало на автобус № 63;
– район „Витоша“ – кв. „Симеоново“ на пл. „Виктория“;
– район „Панчарево“ – с. Горни Лозен, ул. „Кайгана“ и ул. „Съединение“ до трафопоста;
– район „Панчарево“ – с. Долни Лозен – ул. „В. Левски“ и ул. „Иван Пешев“ срещу № 32;
– район „Овча купел“ – кв. „Горна баня“ до моста на Домуз дере.
За ноември от всички ограждения са събрани и извозени до Инсталацията „Хан Богров“ над 110 т. зелени биоотпадъци.
Загражданията за зелени биоотпадъци са само за гражданите. Фирмите, които поддържат градини и други зелени територии, са длъжни да организират събирането и транспортирането.

Източник : http://www.sofia.bg – Столична община