Кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на оперативка на изграждащия се завод за преработка на отпадъците и провери напредъка на проекта. В оперативката взе участие и зам.- кметът Мария Бояджийска .
Към момента се изпълняват довършителни дейности по сградите, провеждат се единични изпитания на съоръженията и се изгражда инфраструктурата- пътища и тротоари на територията на завода. Очаква се до края на месецa строителните дейности да бъдат приети със акт 15 , след което предстои държавна приемателна комисия. Като част от проекта е доставена и техниката за вътрешно-площадков транспорт, почистване и поддържане на завода, а именно: 2 броя колесни товарача; 5 броя камиони оборудвани със система за товарене и разтоварване на 30 кубикови контейнери; 3 броя почистващи машини за поддържане на чистотата в сградите и пространствата около тях; 3 броя мобилни подемници тип „телехендер“.
Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF – гориво на площадка „Садината” се изпълнява по проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

Източник: http://www.sofia.bg – Столична община