„За всички нас е важно каква среда ще оставим на децата си. За да постигнем резултати, трябва да реализираме конкретни проекти“, каза кметът Фандъкова по време на дискусията „Градовете на бъдещето – как да бъдат решение, а не проблем”.Предизвикателствата в промените на климата, пред които сме изправени, не могат да бъдат решени само в отделните градове. Това е обща задача. Важните приоритети пред нас, кметовете са устойчивото развитие чрез зелените политики, каза кметът на София по време на форума във Любляна. Моята визия за София е развитие като зелен град. В съответствие с тази цел подготвяме и разработваме конкретни проекти. Стремим се да прилагаме зелените политики във всички сектори.   „В София успяхме да построим най-голямата инсталация за преработка на отпадъците, от които произвеждаме електроенергия и компост и последователно работим за рекултивация на старите депа. Като очакван резултат София ще рециклира 50% от отпадъците си. Разработваме инсталацията, която да произвежда топлинна енергия чрез оползотворяване на РДФ гориво, с което ще се намали с 10 % необходимостта от газ за нуждите на Топлофикация.“ Каза още кметът по време на участието си във форума.
По време на срещата кметовете се обединиха от необходимостта от споделяне на опит и различни практики в областта на зелените политики.
На срещата присъстват кметовете на Истанбул Кадир Топбаш, на Будапеща Ищван Тарош, на Белград Съниша Мали, на Любляна Зоран Янкович, както и еврокомисар по транспорта Виолета Булц.

Източник : http://www.sofia.bg – Столична община