„Успяхме да изградим най-голямата инсталация за обработка на отпадъците и по този начин да финализираме изграждането на интегрираната система за преработка на отпадъци, която включи модерно съвременно депо за отпадъци, две инсталации за преработка на зелени и на хранителни отпадъци на „Хан Богров“, които имат вече своите много сериозни резултати“, заяви кметът и припомни, че миналата година бе пусната в експлоатация и най-голямата инсталация – тази за механично и биологично третиране на битовите отпадъци. „Резултатите са факт – производство на електроенергия, висококачествен компост, който се търси и реализира на пазара в цялата страна, и максимална възможност за рециклиране на отпадъците.