Настоящето техническо задание е разработено поради необходимостта от реконструкция на лентови транспортьори № 01М0021АН001, № 01М0022АН001, № 01М0023АН001 и № 01М0024АН001, изработване и монтаж на допълнителни съпътстващи елементи, наладка пуск и центроване на лентовото платно.

Техническа спецификация