Николай Савов, Директор на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“:

     „За миналата година в завода за преработка на биологични и зелени отпадъци на площадка „Хан Богров“ е произведен 3 200 тона компост, а за тази вече сме достигнали почти 3 550 тона“, това каза Николай Савов, директор на общинското предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, по време на провеждането на Дни на отворените врати в компостиращите инсталации на площадката “Хан Богров” . Савов заяви, че не остава компост за съхранение, а всичко, което се произведе, се разграбва веднага и добави, че е въведен и списък за фирми, които заявяват по-големи количества компост. „Ползите от проекта са икономия на природни ресурси, намаляване на емисиите на парникови газове, производство на електроенергия и алтернативни горива и използването на най-съвременните еко технологии. Получените продукти са компост от зелени и биоотпадъци, електроенергия, рециклируеми материални и приходи от доставката на храни от странични животински продукти загубили своя срок на годност, които се преработват в инсталацията“, обясни той и добави, че всяка една фирма е задължена за това да си заплати сума, която е утвърдена от СОС. „По отношение разходите на предприятието за 2016 г. са съизмерими с 2015 г., като дори с близо 300 хил. лв. е намалена издръжката“, каза Савов и допълни, че се предвижда инсталацията да преработва 44 хил. тона отпадъци годишно. „За 2014 г. за 2015 г. до края на месец август сме преминали количеството за цялата 2014 г. и за оставащите 5 месеца ще можем да увеличим количествата преработени биоотпадъци на територията на общината“, уточни той.
Савов посочи, че от юни месец столичното предприятие е започнало да събира хранителните отпадъци на територията на София и са успели да задминат всички досега месеци, преминавайки 700 т. събрани хранителни отпадъци на територията на общината.
„Произведената електроенергия за цялата 2014 г. е 624 мегавата, докато само до края на месец август вече сме произвели 837 мегавата електроенергия“, обясни той и добави, че инсталацията харчи около 1/3 от произведената електроенергия, тоест произвежда много повече електроенергия, отколкото консумира предприятието.