Генералният директор на дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия Валтер Дефа и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова провериха напредъка на строителството на завода за механично-биологично третиране на битови отпадъци в „Садината”. На посещението присъстваха и главният секретар на дирекция „Регионална и градска политика“ Марк Онида, министърът на туризма Николина Ангелкова, заместник-кметът на София Мария Бояджийска, заместник-председателя на Столичния общински съвет Николай Стойнев, инженера и изпълнителя на обекта.
Строителството на завода върви в срок. Едновременно с изграждането на петте сгради от завода се доставя и оборудването за всички подобекти. Над 95% от строителните работи и от доставката и монтажа на оборудването са изпълнени. Единичните проби, които започнаха през април месец, ще приключат до края на юли. Валтер Дефа определи завода като „Един образцов проект както за гражданите на София, така и за европейската кохезионна политика. Това е показателен проект за най-модерните технологии за обработване на отпадъци в Европа.“ Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF – гориво на площадка „Садината” е втората фаза на проекта „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”. По проекта са изградени ново депо, инсталации за зелени и био отпадъци, от които се произвежда електричество и компост. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” с 84% безвъзмездно финансиране.