Експерти от Виена ще консултират София при реализацията на проект за производство на топлинна енергия от алтернативни горива. Това се разбраха кметът на София Йорданка Фандъкова и кметът на Виена Михаел Хойпл. На срещата присъстваха още Н.Пр.посланикът на България във Виена Елена Шекерлетова, зам.-кметът по екология Мария Бояджийска, директорите на „Топлофикация София“ ЕАД Георги Беловски и на Завода за механично-биологично третиране на отпадъците Николай Савов, изпълнителният-директор на общинската агенция за приватизация и инвестиции Християн Петров.
Виенската община ще съдейства със своя многогодишен опит в производството на топлинната енергия при изпълнението на инсталацията за използване на РДФ-горивото за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД. Виенското дружество е изцяло общинско и опитът им в създаването на енергия от отпадъци е от 1963 година, когато започва работа първата инсталация за оползотворяване на енергията от отпадъци Фльотцерщайг. Преди седем години е отворена и най-новата инсталация за производство на енергия Пфафенау.
По време на разговорите столичният кмет Фандъкова запозна своя колега с изградените инсталации за преработка на зелени и хранителни отпадъци, както и с пуснатия в експлоатация през миналата година Завод за преработка на отпадъците в София. Инсталациите се управляват от общината, каквато е и практиката във Виена. Системата е гъвкава и позволява в зависимост от нуждите на пазара да се произвеждат различни видове горива, компост, биогаз, както и суровини, от които общината получава приходи.
Кметът Фандъкова посочи, че на отпадъците гледаме като ресурс, а не като на проблем.
В софийския завод се сепарират стъкло, черни и цветни метали, пластмасови изделия и найлон, с възможност да се отделят още текстил и композитни опаковки.
До края на 2015 г. инсталациите са произвели 7300 т. високо качествен сертифициран компост и 1750 мWh eл. енергия. С новите инсталации се осигурява рециклиране на 50% от битовите отпадъци на София.
Фандъкова информира Михайл Хойпл, че София съвместно с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка подготвят третия етап на проекта, който е инсталация за оползотворяването на РДФ-горивото и поиска експертна помощ при изпълнението му. Новата инсталацията ще бъде един от „зелените проекти“ на Столичната община, който ще подобри значително екологичната картина в районите, намиращи се в близост до ТЕЦ София, където е планирана. Заложените екологични показатели отговарят на най-съвременните норми в европейското законодателство и екологичните стандарти. С реализиране на инсталацията ще се намали с 10% използването на природен газ в „Топлофикация София“ЕАД, което ще има ефект и за намаляване на цената на топлинната енергия за гражданите.
Кметът на Виена каза, че София е постигнала много в сферата на екологията и управлението на отпадъците. Виена ще окаже експерта помощ на София при следващия етап на работа. Михаел Хойпл пое ангажимент екип от общинското дружество „Виенска енергия“ да подпомогне работата на София при подготовката и изпълнението на проекта.
Столичната община ще поиска и съдействие при разработването на цялостна енергийна стратегия на София, която е част от прилагането на зелени политики за намаляване на потреблението на енергия и намаляване на вредните емисии.
Австрийската столица ще помогне на Столичната община със своя опит и в създаването на общинска компания за сметосъбиране и сметоизвозване. Направените икономически анализи сочат, че разкриването на общинска комунална компания е целесъобразно. Създаването на структурата е в напреднал етап. Предстои доставка на техника и оборудване. София проучва и опита на австрийската столица при създаването на центрове за рециклиране.
По късно днес кметът на София Фандъкова ще посети най- новата инсталация на Виена за изгаряне на отпадъци Пфафенау, както и инсталацията Шпителау, която се намира в гъсто населен район в централната част на австрийската столица. Възможността да разгледат двете инсталации имаха и граждани от район „Сердика“, които са във Виена заедно със столичния кмет.

Източник : http://www.sofia.bg – Столична община