ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на фирма за проектиране и изпълнение на строително-монтажни дейности

Избор на фирма за проектиране и изпълнение на строително-монтажни дейности, свързани с изграждането и осигуряването на превантивни обезопасителни мероприятия по съществуващи строителни конструкции и съоръжения в зоната за складиране и товарене на RDF гориво

Пазарно проучване

 

 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за „Оптимизиране на пространственото помещение „Дневна-столова“ в административната сграда на територията на площадка „Садината“

Целта на пазарното проучване е избор на фирма за проектиране, изработка, доставка и монтаж на алуминиева дограма за оформяне на два броя фронт-офиси в помещение „Дневна-столова в Административната сграда и два броя врати в помещение “столова“ в помощната сграда към Сградата за механично сепариране. Предметът на пазарното проучване е офисите да бъдат изпълнени от Алуминиева…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За сключване на договор за „Изготвяне на комуникационна стратегия на ОП СПТО, изготвяне на ново лого, изработка и печат на информационни и рекламни материали за нуждите на общинското предприятие“

Избор на изпълнител за „Изготвяне на комуникационна стратегия на ОП СПТО, изготвяне на ново лого, изработка и печат на информационни и рекламни материали за нуждите на общинското предприятие.“

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за изпълнение на СМР

Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по проект „Преустройство на гараж-навес в техническо помещение за първичен преглед на автомобили” – изпълнение на СМР Пазарно проучване   Част Архитектура Челен лист Модел Модел Модел Модел Модел Обяснителна записка Количествена сметка Част Конструкция Челен лист Модел Mодел Mодел Модел Модел Обяснителна записка Количествена сметка…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-изработване на предварителни (прединвестиционни) проучвания (ПИП)

Изработване на Предварителни (прединвестиционни) проучвания и Обемно-устройствено проучване за допълнително застрояване на сгради, осигуряващи съвременни санитарно–битови и хигиенни условия, както и възможност за отдих и подобряване на работната среда.

 

Пазарно проучване