Покана за заявяване на интерес към всички лица имащи интерес от ползване на фракция получена от преработката на отпадъци–RDF

Във връзка с изпълнението на фаза ІІ на Проект № DIR-592113-1-9 за изграждане на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци” финансиран с финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, с настоящата покана Столична община, се обръща към всички лица имащи интерес от ползване на фракция получена от преработката на отпадъци…

Кметът на София Йорданка Фандъкова инспектира строителството на завода за механично- биологично третиране на отпадъците в София

Строителят е успял да компенсира забавянето получено вследствие на неблагоприятните климатични условия, установи по време на проверката столичния кмет. Към момента се изграждат всичките пет основни производствени сгради: приемна , сгради за механично сепариране, за биологично сушене, за производство на РДФ -гориво, за товарене и съхранение на горивото. Започнал е монтажът на стоманобетонните елементи и…