ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – профилактика и диагностика на газoанализатори и газсигнализатори

Избор на фирма за извършване на услуга по периодично сервизно и техническо обслужване, профилактика и диагностика на наличните в ОП „СПТО” газоанализатори и газсигнализатори, съгласно изискванията на производителя на съответната марка.

 

Download – Проучване – проверка дрегери 2016 г.

Мария Бояджийска участва в годишна конференция „Индустриално строителство и инвестиции 2015”

 Новата ни цел е инсталацията за оползотворяване на RDF в „Топлофикация София“ и изграждане на съоръжения за третиране на утайките с цел извличане на енергийния им потенциал. Използването на RDF в ТЕЦ София ще намали нуждите от природен газ с 10%. Това каза Мария Бояджийска, заместник-кмет „Зелена система, екология и земеползване“ на Столична община при…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

Избор на фирма за сключване на договор за закупуване и доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ОП „СПТО“

 

Download – Пазарно проучване канцеларски материали

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АНТИПЕНИТЕЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП СПТО – ПСОВ САДИНАТА

Предмет на този документ са изискванията по отношение закупуването и доставката на антипенител за нуждите на ОП „СПТО“ – ПСОВ „Садината“.

 

Download – Пазарно проучване – антипенител

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ, ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ, ДНЕВНИЦИ И ОТЧЕТНИ КНИГИ

Избор на изпълнител на рамков договор за изработване, отпечатване и доставка на формуляри, дневници и отчетни книги по дизайн, предложен и одобрен от възложителя

Download – Пазарно проучване – печат на формуляри дневници и отчетни книги

 

Закупуване на компост – ИБТ Хан Богров

Считано от 01.07.2019г., се създава следния ред за организиране дейностите по продажба на компост от ИБТ „ Хан Богров: Продажбата на компост на физически и юридически лица от ИБТ „ Хан Богров“ да се осъществява само по предварително утвърден ежеседмичен график. Приемането на заявки за закупуването на компост от физически и юридически лица става само…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА-ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ

ИЗБОР НА ФИРМА-ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, НА ПОЧВИ И НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕШЕНИЕ 431-Н0-И0-А1/2015 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАОС ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КР 431-Н0/2012 Г. НА СО ЗА „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НА…

Официално откриха завода за механично-биологично третиране на битовите отпадъци на Столична община

Премиерът Бойко Борисов, кметът на София Йорданка Фандъкова, еврокомисар Кристалина Георгиева, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева прерязаха лентата на завода за механично-биологично третиране на отпадъци в с.Яна. Церемонията започна с тържествен водосвет, отслужен от епископ Тихон. За откриването на завода дойдоха депутати от управляващото мнозинство, синдикати, заместник председателят на ЕК и комисар…