ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за избор на консултантска фирма

Избор на консултантска фирма за поддържане на системата за управление на безопасността и здравето при работа съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007; подготовка и въвеждане на система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2015; преминаване към новата версия на системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015; обединяване на посочените системи за управление в…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за доставка на глицерол за нуждите на ОП СПТО – СРОВ „МБТ“ И ПСОВ „САДИНАТА“

Предмет на този документ са изискванията по отношение на „Доставка на глицерол за нуждите на ОП „СПТО“ – Станция за регенериране на отпадъчни води /СРОВ/ „МБТ“  и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ „Садината“.

 

Пазарно-глицерол

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за доставка на контейнери

Избор на фирма за доставка на доставка на 4 (четири) бр. преместваеми контейнера – кабини с размери в план 2,4 м.л. х 2,4 м.л., предназначени за складови бази и 1 (един) бр. кабина с размери 1,5 м.л. х 1,5 м.л. с предназначение за охранителна кабина. Кабините са за нуждите на оперативните смени в Завода за…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за доставка на бутилирана минерална вода и безалкохолни напитки за работещите в ОП СПТО

Предмет на пазарното проучване е доставка на бутилирана минерална вода и безалкохолни напитки, описани в Таблица № 1, по периодични заявки на Възложителя.

 

Пазарно проучване-напитки

 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за доставка на платформен електрокар за нуждите на завод за МБТ- ОП СПТО

Доставка и гаранционно обслужване за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца или 2000 /две хиляди/ моточаса на платформен електрокар – 1 /един/ бр., отговарящ на техническите изисквания, посочени в пазарното проучване.

 

Пазарно проучване – електрокар

 

 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНE-За избор на фирма-изпълнител за Осигуряване и извършване на услуги по организиране, провеждане на събития

Предметът на пазарното проучване е осигуряване и извършване на услуги по организиране, провеждане на събития (тийм билдинг, семинари, конференции, обучения и други) , свързани с изпълнението на дейностите на ОП СПТО.

 

Пазарно проучване – организиране на събития