ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За поддръжка,обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на ОП СПТО

Целта на заданието е изпълнение на заложените дейности по  поддръжка, обслужване и ремонти на двугредов мостов кран фабрични номера V14-072/73 с товароносимост 14t и максимално междурелсие 17320 mm, монтирани в Приемна сграда и двугредов мостов кран фабрични номера V14-075/76 с товароносимост 16t и максимално междурелсие 33500 mm монтирани в Сграда биосушене. и тяхната безопасна и…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за закаляване чрез наваряване на бързоизносващи се детайли за нуждите завод за МБТ – ОП СПТО

Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по осигуряване на закаляване чрез наваряване на бързоизносващи се детайли за нуждите завод за МБТ.

 

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За доставка на полимерни пликове за компост и биоразградими торби за еднократна употреба

Избор на фирма за  доставка на полимерни пликове за компост и биоразградими торби за еднократна употреба за нуждите на ИБТ „Хан Богров“.

Пазарно проучване-пликове и торби