ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АНТИПЕНИТЕЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП СПТО – ПСОВ САДИНАТА

Предмет на този документ са изискванията по отношение закупуването и доставката на антипенител за нуждите на ОП „СПТО“ – ПСОВ „Садината“.

 

Download – Пазарно проучване – антипенител